PIT 37 druk

Tagi

pit za 2016 a dochody z zagranicy

jak wypełnić deklaracje pit 2016

dochody zagranicy a zeznanie PIT 2016

pity 2016

pit 37

druk pit 37

formularz pit 37

pit-37 druk

pit-37 interaktywny

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Rozliczenie dochodów z zagranicy – nie zapomnij o załączniku PIT/ZG

 

 

Obowiązek wykazania przychodów uzyskanych poza granicami kraju jest zależny od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a państwem, w którym znajdowało się źródło przychodów, oraz od rezydencji podatkowej podatnika. Osoby, które muszą uwzględnić przychody osiągnięte za granicą w pit za 2017 r., powinny pamiętać, że do deklaracji powinien zostać dołączony załącznik PIT/ZG.

 

Druk PIT/ZG może zostać złożony wraz z formularzem PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Stanowi on informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. W przypadku uzyskiwania przychodów w kilku różnych państwach, podatnik jest zmuszony do wypełnienia oddzielnych załączników PIT/ZG dla każdego z tych państw. Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielne załączniki PIT/ZG, nawet wtedy, gdy składają wspólną deklaracje pity 2017.

 

Trzeba pamiętać, że wszystkie kwoty wykazane w druku PIT/ZG muszą być wyrażone w walucie krajowej (złotych polskich). Oznacza to, że zanim wypełnimy zeznanie PITy 2017 wszystkie uzyskane przychody oraz poniesione koszty trzeba przeliczyć na złotówki. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP dla danej waluty, który obowiązywał w dniu ostatnim roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu lub w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu.

 

Jak już wcześniej wspomniano, sposób opodatkowania przychodów z zagranicy na terenie Polski, jest zależny od treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu uniknięcia dwukrotnego poboru podatku od tych samych dochodów stosowane są dwie metody – metoda proporcjonalnego odliczenia i metoda zwolnienia z progresją. W celu sprawdzenia czy od dochodów z zagranicy zostanie w Polsce pobrany podatek dochodowy, warto sprawdzić, która z powyższych metod jest przewidziana we właściwej umowie międzynarodowej.

 

Więcej informacji dotyczących rozliczeń podatkowych można znaleźć w serwisie PITY 2017. Zapraszamy do regularnych odwiedzin.

 

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37