PIT 37 druk

Tagi

rozliczenie roczne 2016 dochodów niani

umowa uaktywniająca w PIT 2016

czy niania wypełnia PIT-37

jak niania wypełnia zeznania podatkowa za 2016

PITy 2016 program do wypełniania

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Rozliczenie dochodów niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej

 

                Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują możliwość zatrudnienia niani na bardzo korzystnych zasadach. Jeżeli pensja niani nie przekracza wynagrodzenia minimalnego, składki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe, rentowe oraz zdrowotne zostaną opłacone przez ZUS. Żeby można było skorzystać z preferencji, niania musi zostać zatrudniona przez rodzica/rodziców dziecka w oparciu o tzw. umowę uaktywniającą. Przedmiotem umowy powinno być sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi między 5. miesiącem a 3. rokiem życia. Ze względu na charakter umowy uaktywniającej, stosowane są w jej przypadku przepisy Kodeksu cywilnego (takie same jak dla umowy zlecenia).

                Nie da się ukryć, że umowa uaktywniająca jest dosyć specyficzna. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, obie strony umowy są osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dużym udogodnieniem dla rodzica dziecka jest to, że nie pełni on w stosunku do niani funkcji płatnika i w związku z tym nie jest zobowiązany do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do wystawiania po zakończeniu roku podatkowego formularza PIT-11. Nie oznacza to jednak, że przychody niani są nieopodatkowane. Niania jest zobowiązana do wykazania wszystkich uzyskanych przychodów w deklaracji PIT 2017 i odprowadzenia podatku dochodowego w odpowiedniej wysokości.

Trzeba pamiętać, że przychody z tytułu umowy uaktywniającej są klasyfikowane jako przychody z innych źródeł i w taki sposób powinny zostać zakwalifikowane przez nianię wypełniającą rozliczenie roczne 2017 r. Jak już wcześniej wspomniano, umowa uaktywniająca jest zbliżona do umowy zlecenia, w związku z tym podatek jest naliczany zgodnie z poniższą skalą:

Dochód do opodatkowania

Stawka podatkowa

do 85 528 zł rocznie

18%

powyżej 85 528 zł rocznie

32% od nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, co oznacza, że możliwe jest umniejszenie przychodu o poniesione koszty. Wysokość kosztów, jakie można odliczyć wynosi 20% przychodu umniejszonego o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Jeżeli niania jest w stanie odpowiednio udokumentować poniesienie wyższych kosztów może, wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 r., odjąć koszty w faktycznie poniesionej wysokości.

                W związku z tym, że zleceniodawca (rodzic dziecka) nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, niania może sama zadecydować, czy będzie odprowadzała zaliczki w trakcie roku, czy też nie. W przypadku opłacania comiesięcznych zaliczek, powinny być one wpłacane na konto urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca. Jeżeli niania postanowi nie opłacać zaliczek, podatek dochodowy, w pełnej wysokości, będzie musiała uiścić po zakończeniu roku podatkowego.

                Ponieważ osoba zatrudniona w oparciu o umowę uaktywniającą nie uzyskuje przychodów za pośrednictwem płatnika, jako rozliczenie podatkowe powinna złożyć formularz PIT-36 a nie PIT-37. W zeznaniu niania może uwzględnić przysługujące jej ulgi i odliczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niania rozliczyła się wraz z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Ostateczny termin dostarczenia poprawnie wypełnionej deklaracji do urzędu skarbowego upływa 30 kwietnia 2018 r. Do tego dnia trzeba także uregulować zobowiązanie podatkowe, w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę. Żeby nie spóźnić się z rozliczeniem uzyskanych przychodów, warto wypełnić zeznanie w PITy 2017 program, który umożliwia nie tylko szybkie i bezproblemowe wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych, ale również złożenie deklaracji w formie elektronicznej.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37