PIT 37 druk

Tagi

ulgi w PIT za 2017

rozliczenie ulg w PIT-37

rozliczenie roczne za 2017 jakie ulgi

rozliczenie podatku 2017 a ulga prorodzinna

ulgi odliczane od dochodu w PIT 37

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Rodzaje ulg podatkowych PITY 2017

 

Podatnicy opłacający podatek dochodowy mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Warunki jakie trzeba spełnić, aby mieć prawo do odliczenia ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym, zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ulgi, które można odliczyć w PITY 2017 rok, dzielimy na dwa rodzaje:

 • podlegające odliczeniu od dochodu,
 • podlegające odliczeniu od podatku.

 

Ulgi odliczane od dochodu zmniejszają podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę wszystkich ulg odliczanych od dochodu/przychodu, z których mają możliwość skorzystać podatnicy składający rozliczenie roczne PITY 2017 rok:

 

Rodzaj ulgi

Charakterystyka

Formularz PIT

internetowa

 • obejmuje wydatki poniesione na korzystanie z sieci internetowej,
 • można z niej korzystać przez dwa kolejne lata,
 • nie przysługuje osobom, które odliczały ulgę co najmniej dwukrotnie we wcześniejszych rozliczeniach PIT,
 • maksymalna wysokość odliczenia wynosi 760 zł rocznie,
 • do odliczenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji, potwierdzającej wydatki na Internet

PIT-36

PIT-37

na IKZE

 • obejmuje wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • obowiązuje limit indywidualny, którego wysokość wynosi 4% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (za rok ubiegły), z zastrzeżeniem, że rocznie można odliczyć nie więcej niż  4 231,20 zł
 • do odliczenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji, potwierdzającej opłacenie składek

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-28

na pomoc domową

 • można z niej korzystać  tylko na podstawie praw nabytych,
 • korzystają z niej podatnicy prowadzący gospodarstwo domowe, którzy przed 1.01.2007 r. zatrudnili pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej,
 • przysługuje do końca trwania umowy aktywizacyjnej,
 • odliczeniu podlegają składki ubezpieczeniowe, które podatnik zapłacił z tytułu zatrudnienia pomocy domowej

PIT-36

PIT-37

PIT-28

na szkolenie uczniów

 • przysługuje tylko na podstawie praw nabytych,
 • mogą z niej skorzystać pracodawcy, którzy podjęli się szkolenia ucznia w celu nauczenia zawodu,
 • prawo do odliczenia ulgi nabywane jest dopiero po ukończeniu nauki, za które uznaje się zdanie egzaminu zawodowego przez ucznia,
 • wysokość ulgi wynosi 4 896,18 zł dla szkoleń trwających mniej niż 2 lata i 8 160,31 zł, gdy okres szkolenia jest dłuższy od 2 lat

PIT-36

PIT-28

rehabilitacyjna

 • mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne i osoby, na których utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna,
 • pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych,
 • wydatki nielimitowane odlicza się w faktycznie poniesionej kwocie,
 • wydatki limitowane odlicza się w ramach określonych w ustawie limitów,
 • do odliczenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji, potwierdzającej faktyczne poniesienie wydatków, które stanowią podstawę do ulgi

PIT-36

PIT-37

PIT-28

 • odsetkowa
  • można z niej korzystać  tylko na podstawie praw nabytych,
  • przysługuje podatnikom, którzy w latach 2002-2006 otrzymali kredyt bądź pożyczkę  o charakterze mieszkaniowym,
  • odliczeniu podlegają odsetki od kredytu/pożyczki mieszkaniowej lub od kredytu refinansowego (w ramach określonego limitu),
  • do odliczenia niezbędne jest posiadanie dokumentacji, potwierdzającej spłatę odsetek oraz ich wysokość – musi być ona wystawiona przez kredytodawcę

PIT-36

PIT 37

PIT-28

 

Ulgi odliczane od podatku mają bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, z tego powodu ich znaczenie jest dużo większe. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę wszystkich ulg odliczanych podatku, z które można uwzględnić wypełniając rozliczenie podatku w 2018:

 

Rodzaj ulgi

Charakterystyka

Formularz PIT

abolicyjna

 • przysługuje podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody poza granicami kraju i nie mogli skorzystać ze zwolnienia z progresją,
 • w ramach ulgi możliwe jest odliczenie zapłaconego w Polsce podatku od dochodów zagranicznych, który został naliczony zgodnie z zasadą proporcjonalnego odliczenia,
 • wysokość ulgi jest zależna tylko i wyłącznie od wysokości opłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-36

PIT-36L

PIT-28

prorodzinna

 • przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym, którzy w trakcie roku podatkowego wychowywali jedno lub więcej dzieci spełniających warunki niezbędne do skorzystania z ulgi (określone w updof),
 • wysokość ulgi jest zależna od liczby dzieci, stanu cywilnego podatnika i jego sytuacji finansowej,
 • na pierwsze i drugie dziecko można w ramach ulgi odliczyć po 1 112,40 zł, na trzecie 1 668,60 zł, na czwarte i każde kolejne aż po 2 224,08 zł, przy czym należy pamiętać, że w przypadku pierwszego dziecka ulga przysługuje jedynie wtedy, gdy zarobki podatnika mieszczą się w określonym limicie
 • jeżeli to konieczne, podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą prawo do ulgi

PIT-36

PIT-37

 

Przed złożeniem rocznej deklaracji podatkowej należy się upewnić, że wypełniliśmy wszystkie niezbędne formularze. Jeżeli odliczaliśmy ulgi podatkowe, powinniśmy mieć na uwadze, że praktycznie w każdym przypadku do głównego formularza PITu, będziemy musieli dołączyć PIT/O. Ponadto w przypadku ulgi odsetkowej, konieczne będzie złożenie także załącznika PIT-2K (gdy korzystamy z ulgi po raz pierwszy) lub PIT/D (we wszystkich kolejnych latach, w których odliczana jest ulga).

 

Zazwyczaj nie ma wymogu składania dokumentacji potwierdzającej prawo do ulgi wraz z rozliczeniem PIT, jednak trzeba pamiętać, że urząd skarbowy, aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, może zażądać od podatnika wglądu do takiej dokumentacji. Z tego powodu, zalecane jest przechowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów przez odpowiednio długi czas.

 

Warto pamiętać, że wiele odpowiedzi na nurtujące pytania, znajdziecie Państwo w serwisie podatkowym PITY 2017. Zachecamy również do pobrania interaktywnego druku w pdf, a także korzystania z naszych wzorów i instrukcji do składania druków PIT, w tym PIT-37. Polecamy się na przyszłość!

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37