PIT 37 druk

Tagi

kto wypełnia formularz PIT 37

rodzaj obowiązku podatkowego a PIT 37

formularz PIT-37 instrukcja wypełniania

jak poprawnie wypełnić druki PIT 37

pit 37

druk pit 37

formularz pit 37

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Nieograniczony obowiązek podatkowy a formularz PIT 37

 

 

Obowiązkiem podatkowym nazywana jest konieczność opłacenia podatku. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, istnienie obowiązku podatkowego, wynika z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która reguluje wszystkie prawa i obowiązki podmiotów obciążonym tym rodzajem podatku oraz organów odpowiedzialnych za jego pobieranie.

 

Istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego:

  • obowiązek podatkowy ograniczony,
  • obowiązek podatkowy nieograniczony.

 

Różnią się one między sobą zakresem obowiązywania, czyli sposobem i istnieniem konieczności opłacenia podatku przez dany podmiot. Rodzaj obowiązku podatkowego, jest zależny od charakteru rezydencji podatkowej posiadanej przez podatnika.

               

Z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia w momencie, gdy podatnik:

  • przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego,
  • posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej swoje centrum interesów biznesowych i/lub osobistych.

 

W takiej sytuacji na podatniku ciąży konieczność opłacenia podatku dochodowego w Polsce, od wszystkich osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów/przychodów, niezależnie od tego, czy zostały one osiągnięte w kraju, czy za granicą. Oznacza to, że podatnik musi we właściwym terminie złożyć formularz PIT 37 lub inny druk podatkowy, odpowiedni do charakteru osiąganych dochodów i sposobu ich opodatkowania.

               

Ograniczony obowiązek podatkowy występuje wtedy, gdy podatnik:

  • posiada miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej (spędza poza Polską więcej niż 183 dni w roku),
  • posiada poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej swoje centrum interesów biznesowych i/lub osobistych.

 

W takiej sytuacji podatek dochodowy w Polsce, należy zapłacić jedynie od dochodów, które zostały uzyskane na jej terytorium. W przypadku pozostałych dochodów, podatek odprowadza się w kraju rezydencji podatkowej.

Rodzaj formularza podatkowego, jaki należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego, zależy od tego w jaki sposób osiągnięty został dochód. Jeżeli dochody osiągnięto tylko za pośrednictwem płatnika, wypełnia się druki PIT 37, natomiast w przypadku własnej działalności gospodarczej konieczne będzie złożenie PIT 36.

 

Jednym z najczęściej wykorzystywanych formularzy podatkowych jest oczywiście formularz PIT 37. Jeśli jednak poza dochodami krajowymi (za pośrednictwem płatnika), osiągane są również dochody za granicą, nie zawsze możliwe będzie złożenie tego druku jako deklaracji podatkowej.

W poniższej tabeli zostały przedstawione różne sytuacje, w których mogą znaleźć się podatnicy, oraz właściwy dla nich sposób rozliczenia się z fiskusem.

 

rodzaj obowiązku podatkowego

rodzaj osiąganych dochodów

właściwy formularz podatkowy

nieograniczony

tylko za pośrednictwem płatnika i tylko na terenie Polski

PIT-37

(należy wykazać wszystkie dochody)

nieograniczony

za pośrednictwem płatnika na terenie Polski oraz za granicą

PIT-36

(należy wykazać wszystkie dochody – krajowe i zagraniczne)

niegraniczony

tylko za granicą

PIT-36

(należy wykazać wszystkie dochody z zagranicy)

ograniczony

za pośrednictwem płatnika na terenie Polski oraz za granicą

PIT-37

(należy wykazać tylko dochody osiągnięte na terenie Polski)

ograniczony

tylko za granicą

nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego w Polsce

 

W momencie, gdy musimy złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-37, warto jest przed rozpoczęciem wypełniania deklaracji zapoznać się z informacjami, które zawiera PIT-37 instrukcja. Znajdziemy w niej wszystko co niezbędne do prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego, dzięki czemu nie popełnimy błędów, które mogłyby spowodować konieczność wypełnienia korekty. Skorzystanie z instrukcji jest zalecane szczególnie w przypadku podatników, którzy będą się rozliczać po raz pierwszy, gdyż w większości przypadków wypełnianie druków PIT za 2017 budzi wiele wątpliwości. 

 

W serwisie PIT 37 zawsze aktualna i duża porcja wiedzy. Tutaj można znaleźć bezpłatny interaktywny druk PIT 37, instrukcje i wzory jak wypełnić poprawnie formularz PIT 37 i inne PITy 2017. Zapraszamy! Jesteśmy serwisem stworzonym dla Państwa, aby pomóc w wypełnianiu PITów za 2017.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37