PIT 37 druk

Tagi

dochody zwolnione z PIT 2016

rozliczenie roczne 2016 bez jakich dochodów

zeznanie PIT 2016 co wykazać

darmowy program PIT 2016

PITy 2016 program do rozliczania

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jakich dochodów nie trzeba wykazywać w rocznym PIT 2017?

 

Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, mogą skorzystać z tzw. kwoty wolnej od podatku. Jest to kwota dochodu, od którego nie ma obowiązku odprowadzania podatku. Aktualnie wysokość tej kwoty wynosi 3 091 zł rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie dochodu poniżej 3 091 zł nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia PIT 2017. Dopiero, gdy podatnik dostarczy do urzędu zeznanie PIT 2017, zaliczki na podatek dochodowy, opłacone w trakcie roku, zostaną mu zwrócone.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dochodów, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania. Dochody należące do tej grupy nie muszą być w ogóle wykazywane, gdy wypełniamy rozliczenie roczne 2017.

Pełna lista dochodów zwolnionych z opodatkowania znajduje się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do najważniejszych z nich należą:

 1. renty przyznawane inwalidom wojennym, wojskowym oraz ich rodzinom na podstawie odrębnych przepisów,

 2. odszkodowania i zadośćuczynienia (z wyłączeniem wykazanych w ustawie),

 3. kwoty wypłacone z tytułu zawartych ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

 4. wygrane w kasynach, wideoloteriach, bingo pieniężnym, bingo fantowym i grach na automatach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących w UE i innych państwach EOG,

 5. wygrane w telebingo, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych, loteriach fantowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych oraz grach liczbowych przeprowadzonych przez uprawnione podmioty na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących w UE i innych państwach EOG, o jednorazowej wartości nie większej niż
  2 280 zł,

 6. odprawy pośmiertne,

 7. zasiłki pogrzebowe,

 8. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 9. dodatki rodzinne oraz dodatki pielęgnacyjne,

 10. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,

 11. zasiłki wypłacane z tytułu urodzenia dziecka przez związki zawodowe,

 12. wartość ubioru służbowego lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór, jeżeli podatnik ma obowiązek go używać,

 13. wartość bonów, talonów i kuponów na posiłki, artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe, otrzymywanych przez pracownika, gdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia wyżywienia, ale nie ma możliwości wydania posiłków w miejscu pracy,

 14. ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom w związku z używaniem przez nich narzędzi, materiałów lub sprzętu, który stanowi ich własność, w miejscu pracy,

 15. diety i należności wypłacane w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej,

 16. dodatek za rozłąkę,

 17. zapomogi wypłacane w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby bądź śmierci do kwoty 2 280 zł rocznie,

 18. stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce,

 19. pomoc materialna dla uczniów, studentów, doktorantów oraz osób uczestniczących w innych formach kształcenia,

 20. dochody z tytułu wynajmu pokoi w budynkach znajdujących się na trenie gospodarstwa rolnego oraz dochody z tytułu wyżywienia gości, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi wynosi nie więcej niż 5,

 21. dotacje z budżetu państwa otrzymane w ramach programu SAPARD,

 22. wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 760 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, wszystkie powyższe dochody nie muszą być uwzględniane w deklaracji rocznej. Jeżeli w trakcie danego roku podatkowego uzyskiwaliśmy inne dochody, z których mamy obowiązek rozliczyć się z fiskusem, powinniśmy rozważyć pobranie z Internetu PITy 2017 program. Jest to aplikacja komputerowa, która znacznie ułatwi nam wypełnienie rozliczenia podatkowego. Program PIT 2017 nie tylko sprawdzi, czy nie popełniliśmy błędów obliczeniowych, ale również zweryfikuje, czy żadne z pól obowiązkowych nie zostało przez nas pominięte.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37