PIT 37 druk

Tagi

korekta PIT 2016 do kiedy

do kiedy korygować zeznanie PIT 2016

program PITy 2016 do wypełnienia korekty

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Ile mamy czasu na złożenie korekty PIT 2017?

 

Obowiązkiem każdego podatnika jest dokonanie korekty rocznej deklaracji podatkowej na wezwanie urzędu skarbowego. Ponadto, korektę trzeba złożyć bez wezwania, gdy podatnik sam zauważy nieprawidłowości.

Wśród najczęstszych przyczyn ponownego wypełniania rozliczenia PIT możemy wymienić:

  • błędy obliczeniowe,

  • błędy w danych identyfikacyjnych, adresie zamieszkania lub identyfikatorze podatkowym,

  • niewypełnione pola obligatoryjne,

  • brak podpisu (w przypadku formularzy składanych w formie papierowej),

  • nieuwzględnienie wszystkich dochodów osiągniętych w trakcie danego roku.

Korekta PIT 2017 powinna składać się z poprawnie wypełnionego formularza podatkowego (takiego samego jak druk złożony jako właściwe zeznanie) oraz z pisemnego uzasadnienia, w którym należy wyjaśnić przyczyny korekty. Podatnicy wysyłający korektę w formie elektronicznej wpisują uzasadnienie w załączniku ORD-ZU.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zeznanie PIT 2017 można korygować aż do momentu, w którym zobowiązania z niego wynikające ulegną przedawnieniu. Okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych trwa 5 lat, a jego bieg rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym podatnik złożył deklarację. Zgodnie z powyższym korektę PIT za 2017 rok można złożyć aż do końca 2020 r.

Podatnik może sam wybrać w jaki sposób dostarczy skorygowany druk podatkowy do urzędu skarbowego. Tak jak w przypadku pierwotnej deklaracji, możliwe jest przesłanie korekty pocztą, złożenie jej osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, a także wysłanie elektronicznego formularza za pośrednictwem sieci internetowej. Nie da się ukryć, że złożenie korekty przez Internet jest najwygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ zajmuje najmniej czasu.

Do ponownego wypełnienia rozliczenia warto wykorzystać bezpłatny program PITy 2017, który wykona za nas większość obliczeń oraz zweryfikuje, czy żadne z pól obligatoryjnych nie zostało pominięte. W programie wypełnimy wszystkie najważniejsze formularze podatkowe, a także załącznik ORD-ZU.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37