PIT 37 druk

Tagi

darowizny w pit 2016

deklaracja PIT 2016 jak odliczyć darowizny

bezpłatny program do pitów 2016

PIT 2016 program do rozliczania

darowizny w PIT-37

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Jakie darowizny można uwzględnić w PIT 2017?

 

Podatnicy, których dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych naliczanym na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37), a także osoby odprowadzające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), mogą uwzględnić w pit 2017 darowizny, których dokonali w 2017 r. na:

  • cele pożytku publicznego,

  • cele krwiodawstwa,

  • cele kultu religijnego,

  • działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego lub innych kościołów.

Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa i kultu religijnego mogą zostać odliczone w kwocie nieprzekraczającej 6% dochodu, wykazanego przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym. Zatem jeżeli łączna kwota przekazanych darowizn jest wyższa od 6% dochodu jej pełne odjęcie, podczas wypełniania zeznania w PIT 2017 program, nie będzie możliwe.

Wyjątek od powyższej reguły stanowią darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, można je odliczyć w faktycznie poniesionej wysokości. Jeżeli podatnik przekazał na ten cel cały swój dochód, taką właśnie kwotę może uwzględnić w wypełnianej deklaracji.

Darowizny na cele pożytku publicznego nie należy mylić z przekazaniem 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Są to dwa różne odliczenia. Darowizna może być przekazana na rzecz organizacji, które realizują cele pożytku publicznego oraz na rzecz organizacji realizujących cele równoważne. Dokonana darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana. W przypadku darowizny pieniężnej dokumentem tym będzie potwierdzenie dokonania przelewu bankowego. Natomiast dokument potwierdzający przekazanie darowizny rzeczowej powinien wskazywać jej wartość a także potwierdzać, że darowizna została przyjęta.

Darowizna na cele krwiodawstwa umożliwia honorowemu krwiodawcy odliczenie ekwiwalentu pieniężnego za krew oddaną w trakcie danego roku podatkowego. Wysokość ekwiwalentu wynosi obecnie 130 zł za litr krwi lub osocza. Trzeba pamiętać, że darowizna ma miejsce tylko wtedy, gdy za oddaną krew lub jej składniki nie zostało pobrane żadne wynagrodzenie. Dokumentem potwierdzającym oddanie krwi, a tym samym umożliwiającym dokonanie odliczenia, jest zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa wskazujące ilość oddanej krwi i/lub osocza.

Darowizna na cele kultu religijnego dotyczy pieniędzy lub rzeczy przekazanych kościołowi na działalność inną niż działalność o charakterze charytatywno-opiekuńczym – np. na budowę lub odnowienie kościoła. Odliczenie musi zostać odpowiednio udokumentowane. Potwierdzenie dokonania darowizny powinno zawierać dane darczyńcy i obdarowanego, przekazaną kwotę i oświadczenie o przyjęciu darowizny. Potwierdzenie przyjęcia darowizny nie jest wymagane w przypadku darowizn o charakterze pieniężnym, która powinny być przekazywane w formie przelewu bankowego.

Ostatnią z darowizn, którą można uwzględnić podczas wypełniania deklaracji podatkowej przez program do pitów 2017, jest darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Działalność tego typu może być związana z prowadzeniem przez kościół hospicjów, ośrodków pomocy osobom bezdomnym, domów dziecka, jadłodajni, noclegowni itp. Podatnik dokonujący odliczenia z tytułu tej darowizny, powinien przedstawić taką samą dokumentację jak w przypadku darowizny na cele kultu religijnego.

Deklaracja PIT 2017 powinna się składać tylko z odpowiedniego formularza podatkowego (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37) oraz z załącznika PIT/O. Dołączenie załącznika jest bardzo istotne, gdyż jego brak będzie skutkował koniecznością złożenia korekty.

Dokumentacji, niezbędnej do uwzględnienia w zeznaniu poszczególnych darowizn, nie trzeba składać wraz z zeznaniem rocznym. Jednak lepiej ją przechowywać, aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, gdyż urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać od podatnika przedstawienia dowodów potwierdzających, że dokonane odliczenie było zasadne. Okres przedawnienia trwa pięć lat, a jego bieg rozpoczyna się po roku, w którym zostało złożone zeznanie.

 

Jeśli potrzebujesz dużo więcej wiedzy na temat rozliczenia pit, zajrzyj na stronę w linku. Serwis PIT PROGRAM z pewnością dostarczy Ci odpowiedniej ilości wiedzy na ten temat.

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37